Technoleg

Dylai eich technoleg wasanaethu eich busnes, nid i'r gwrthwyneb. Dyma beth o'r hyn y gallwn ei roi ar waith ar eich rhan:

.NET

Rydym yn defnyddio fframwaith Microsoft .NET i greu rhaglenni gwe pwrpasol a gwasanaethau ar y we, ac rydym yn gyfarwydd iawn â rhaglenni .NET megis Umbraco a SharePoint hefyd.

Rydym hefyd yn brofiadol wrth ddefnyddio ffurflenni gwe ASP.NET MVC a ASP.NET ar gyfer datblygiadau ar y we – a manteisiwn ar adnoddau craidd gan gynnwys Visual Studio, Team Foundation Server a Visual Studio Online.

Systemau gwe creadigol sydd wedi eu haddasu’n arbennig. Yr hyn sydd ei angen arnoch chi a'ch cwsmeriaid. Yr hyn y mae ein harbenigedd technolegol yn ei ddarparu.

SQL

Mae llawer o'r teclynnau yr ydym yn eu datblygu yn seiliedig ar ddata. Rydym yn cadw’r data yn aml mewn cronfa ddata SQL Server. Mae'n dechnoleg sy'n darparu offer pwerus i gadw, rheoli, trin ac adrodd data. Rydym yn cydweithio'n helaeth â chronfeydd data Azure SQL, yn ogystal â’i fersiynau ar y safleoedd.

Rydym yn fedrus gyda llawer o’r offer y mae SQL Server yn ei ddarparu, megis gwasanaethau adrodd, gwasanaethau integreiddio, a gweinyddu ei gronfa ddata graidd a swyddogaethau datblygu.

Sharepoint

Yn bwrpasol, yn syth allan o'r blwch, neu’n gyfuniad o'r ddau – rydym yn datblygu ac yn creu gwefannau corfforaethol, mewnrwydi ac allrwydi yn unol â’r hyn sydd ei angen ar y prosiect.

Mae ein profiad gyda rhaglenni SharePoint yn cynnwys yr holl raglenni mawr sydd wedi cael eu rhyddhau yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf, a’n gwybodaeth fanwl sy’n golygu y gallwn gyflwyno dewisiadau gweithredu clir o'r cychwyn cyntaf. Gallwn eich helpu i wneud y defnydd gorau o’r holl offer SharePoint sydd ar gael ichi, a fydd yn creu datrysiadau diogel a hawdd eu defnyddio sy'n addas ar gyfer anghenion penodol eich busnes.

Os nad ydych chi wedi ystyried SharePoint Online eto, nawr yw'r amser i wneud hynny. Mae gan ei offer datblygu yr wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf, cânt eu diweddaru’n rheolaidd, maent yn hawdd ichi eu defnyddio a’u rheoli, a byddant yn gostwng eich costau, hefyd. Os ydych chi'n defnyddio fersiynau ar y safle ar hyn o bryd, mae gennym ddigon o brofiad o fudo i’r rhaglen ar-lein.

Hefyd, gall yr hyfforddiant a’r mentora yr ydym yn eu cynnig eich galluogi chi i roi ein harbenigedd ar waith drosoch eich hunain.

Umbraco

System rheoli cynnwys ffynhonnell agored sy’n seiliedig ar amgylchedd datblygu Microsoft.NET yw Umbraco. Fe'i defnyddir gan rhai o’r enwau mwyaf ym myd busnes.

Mae Umbraco yn seiliedig ar dechnoleg Microsoft.NET ac mae'n hyblyg iawn, felly gellir ei addasu a'i ymestyn yn unol â gofynion. Dyna pam yr ydym wedi bod yn datblygu ac yn cynnal safleoedd Umbraco ers llawer o flynyddoedd. Rydym yn ei ddefnyddio i adeiladu gwefannau rhad, o ansawdd uchel, teclynnau gwe, mewnrwydi ac allrwydi ar ben rhyngwyneb hawdd i'w ddefnyddio ond pwerus y gall ein cleientiaid ei ddefnyddio i reoli eu cynnwys.

Ar ben hynny, rydym yn darparu hyfforddiant, mentora a chyngor mudo Umbraco– fel eich bod chi’n cael eich cefnogi ym mhob ffordd, ac ar bob cam.

OFFICE 365

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd ag Office 365. Cyfres gynhyrchiant Microsoft Office sy'n seiliedig ar y cwmwl ydyw. Mae'n cynnwys Exchange Online ar gyfer e-bost, SharePoint Online ar gyfer cydweithio, Skype ar gyfer cyfathrebiadau busnes unedig, a fersiynau ar y we o holl raglenni traddodiadol Microsoft Office.

Yr hyn efallai nad ydych yn ei wybod yw bod Office 365 yn gallu arbed costau lleoliad a chynnal a chadw ichi – a gall hefyd eich helpu i drefnu datrysiadau yn llawer cyflymach na meddalwedd traddodiadol sy'n seiliedig ar y cleient. Gweithiwch gyda ni, a byddwn yn helpu i gyflawni eich amcanion.

AZURE

Rhaglen wasanaethau cwmwl integredig yw Microsoft Azure sy'n darparu swyddogaethau storio ar y we, rhwydweithio, symudol, cronfa ddata, cyfrifiadura a dadansoddi.

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Azure ers y diwrnod pan lansiwyd ef, gan greu teclynnau busnes cwmwl a gwasanaethau sy'n galluogi eich pobl i storio a rhannu gwybodaeth yn rhwydd, yn gyson ac yn ddiogel, ac i gael gafael arno gydag unrhyw ddyfais o unrhyw leoliad.

Mae'n rhaglen sy’n symud yn gyson, ac rydym yn sicrhau ein bod ni’n gwybod y diweddaraf – felly beth bynnag y byddwch ei angen, byddwch yn gallu argymell yr atebion diweddaraf a mwyaf addas.

POWER BI

Mae Microsoft Power BI yn rhoi’r wybodaeth amser real sydd ei angen arnoch. Mae'n dwyn eich holl ddata ynghyd, o'r cwmwl a lleoliadau ar y safle, ac mae’n ei gyfuno mewn dangosfwrdd sengl, pwerus a rhyngweithiol.

Y canlyniad? Bydd gennych y mewnwelediad busnes diweddaraf, lle bynnag yr ydych chi, ac ar unrhyw ddyfais. Byddwn yn dwyn ein profiad sylweddol i wneud yn siŵr eich bod chi’n cyflawni ei fanteision llawn.

ANDROID AND IOS

Mae pawb yn dymuno gwneud y gorau o dechnoleg symudol. Eich cwsmeriaid, eich gweithwyr – a chithau hefyd.

P’un ag ydych yn dymuno optimeiddio gwefannau ac apiau sydd eisoes yn bodoli, neu greu rhai newydd, ble ydych chi’n dechrau? Mae cymaint o wneuthurwyr, dyfeisiau ac amgylcheddau gweithredu i’w cefnogi, ac mae’r farchnad yn symud ac yn tyfu’n gyson.

Gallwn ni wneud yn siŵr eich bod nid yn unig yn gweithredu’r dechnoleg ddiweddaraf ond yn mynd ar y blaen hefyd. Mae gennym brofiad hir o ddatblygu atebion iPhone ac Android, a byddwn yn gwylio ac yn ymateb i ddatblygiadau gyda strategaeth symudol sydd wedi ei haddasu ar gyfer anghenion presennol eich busnes ac anghenion y dyfodol. Ac unwaith y bydd y strategaeth honno ar waith, byddwn yn adeiladu arni ac yn creu gwefannau a theclynnau symudol effeithiol, atyniadol a grymus sy'n darparu swyddogaeth drawiadol i chi ac i'ch defnyddwyr.

.NET

Rydym yn defnyddio fframwaith Microsoft .NET i greu rhaglenni gwe pwrpasol a gwasanaethau ar y we, ac rydym yn gyfarwydd iawn â rhaglenni .NET megis Umbraco a SharePoint hefyd.

Rydym hefyd yn brofiadol wrth ddefnyddio ffurflenni gwe ASP.NET MVC a ASP.NET ar gyfer datblygiadau ar y we – a manteisiwn ar adnoddau craidd gan gynnwys Visual Studio, Team Foundation Server a Visual Studio Online.

Systemau gwe creadigol sydd wedi eu haddasu’n arbennig. Yr hyn sydd ei angen arnoch chi a'ch cwsmeriaid. Yr hyn y mae ein harbenigedd technolegol yn ei ddarparu.

SQL

Mae llawer o'r teclynnau yr ydym yn eu datblygu yn seiliedig ar ddata. Rydym yn cadw’r data yn aml mewn cronfa ddata SQL Server. Mae'n dechnoleg sy'n darparu offer pwerus i gadw, rheoli, trin ac adrodd data. Rydym yn cydweithio'n helaeth â chronfeydd data Azure SQL, yn ogystal â’i fersiynau ar y safleoedd.

Rydym yn fedrus gyda llawer o’r offer y mae SQL Server yn ei ddarparu, megis gwasanaethau adrodd, gwasanaethau integreiddio, a gweinyddu ei gronfa ddata graidd a swyddogaethau datblygu.

Sharepoint

Yn bwrpasol, yn syth allan o'r blwch, neu’n gyfuniad o'r ddau – rydym yn datblygu ac yn creu gwefannau corfforaethol, mewnrwydi ac allrwydi yn unol â’r hyn sydd ei angen ar y prosiect.

Mae ein profiad gyda rhaglenni SharePoint yn cynnwys yr holl raglenni mawr sydd wedi cael eu rhyddhau yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf, a’n gwybodaeth fanwl sy’n golygu y gallwn gyflwyno dewisiadau gweithredu clir o'r cychwyn cyntaf. Gallwn eich helpu i wneud y defnydd gorau o’r holl offer SharePoint sydd ar gael ichi, a fydd yn creu datrysiadau diogel a hawdd eu defnyddio sy'n addas ar gyfer anghenion penodol eich busnes.

Os nad ydych chi wedi ystyried SharePoint Online eto, nawr yw'r amser i wneud hynny. Mae gan ei offer datblygu yr wybodaeth a’r datblygiadau diweddaraf, cânt eu diweddaru’n rheolaidd, maent yn hawdd ichi eu defnyddio a’u rheoli, a byddant yn gostwng eich costau, hefyd. Os ydych chi'n defnyddio fersiynau ar y safle ar hyn o bryd, mae gennym ddigon o brofiad o fudo i’r rhaglen ar-lein.

Hefyd, gall yr hyfforddiant a’r mentora yr ydym yn eu cynnig eich galluogi chi i roi ein harbenigedd ar waith drosoch eich hunain.

Umbraco

System rheoli cynnwys ffynhonnell agored sy’n seiliedig ar amgylchedd datblygu Microsoft.NET yw Umbraco. Fe'i defnyddir gan rhai o’r enwau mwyaf ym myd busnes.

Mae Umbraco yn seiliedig ar dechnoleg Microsoft.NET ac mae'n hyblyg iawn, felly gellir ei addasu a'i ymestyn yn unol â gofynion. Dyna pam yr ydym wedi bod yn datblygu ac yn cynnal safleoedd Umbraco ers llawer o flynyddoedd. Rydym yn ei ddefnyddio i adeiladu gwefannau rhad, o ansawdd uchel, teclynnau gwe, mewnrwydi ac allrwydi ar ben rhyngwyneb hawdd i'w ddefnyddio ond pwerus y gall ein cleientiaid ei ddefnyddio i reoli eu cynnwys.

Ar ben hynny, rydym yn darparu hyfforddiant, mentora a chyngor mudo Umbraco– fel eich bod chi’n cael eich cefnogi ym mhob ffordd, ac ar bob cam.

OFFICE 365

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyfarwydd ag Office 365. Cyfres gynhyrchiant Microsoft Office sy'n seiliedig ar y cwmwl ydyw. Mae'n cynnwys Exchange Online ar gyfer e-bost, SharePoint Online ar gyfer cydweithio, Skype ar gyfer cyfathrebiadau busnes unedig, a fersiynau ar y we o holl raglenni traddodiadol Microsoft Office.

Yr hyn efallai nad ydych yn ei wybod yw bod Office 365 yn gallu arbed costau lleoliad a chynnal a chadw ichi – a gall hefyd eich helpu i drefnu datrysiadau yn llawer cyflymach na meddalwedd traddodiadol sy'n seiliedig ar y cleient. Gweithiwch gyda ni, a byddwn yn helpu i gyflawni eich amcanion.

AZURE

Rhaglen wasanaethau cwmwl integredig yw Microsoft Azure sy'n darparu swyddogaethau storio ar y we, rhwydweithio, symudol, cronfa ddata, cyfrifiadura a dadansoddi.

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Azure ers y diwrnod pan lansiwyd ef, gan greu teclynnau busnes cwmwl a gwasanaethau sy'n galluogi eich pobl i storio a rhannu gwybodaeth yn rhwydd, yn gyson ac yn ddiogel, ac i gael gafael arno gydag unrhyw ddyfais o unrhyw leoliad.

Mae'n rhaglen sy’n symud yn gyson, ac rydym yn sicrhau ein bod ni’n gwybod y diweddaraf – felly beth bynnag y byddwch ei angen, byddwch yn gallu argymell yr atebion diweddaraf a mwyaf addas.

POWER BI

Mae Microsoft Power BI yn rhoi’r wybodaeth amser real sydd ei angen arnoch. Mae'n dwyn eich holl ddata ynghyd, o'r cwmwl a lleoliadau ar y safle, ac mae’n ei gyfuno mewn dangosfwrdd sengl, pwerus a rhyngweithiol.

Y canlyniad? Bydd gennych y mewnwelediad busnes diweddaraf, lle bynnag yr ydych chi, ac ar unrhyw ddyfais. Byddwn yn dwyn ein profiad sylweddol i wneud yn siŵr eich bod chi’n cyflawni ei fanteision llawn.

ANDROID AND IOS

Mae pawb yn dymuno gwneud y gorau o dechnoleg symudol. Eich cwsmeriaid, eich gweithwyr – a chithau hefyd.

P’un ag ydych yn dymuno optimeiddio gwefannau ac apiau sydd eisoes yn bodoli, neu greu rhai newydd, ble ydych chi’n dechrau? Mae cymaint o wneuthurwyr, dyfeisiau ac amgylcheddau gweithredu i’w cefnogi, ac mae’r farchnad yn symud ac yn tyfu’n gyson.

Gallwn ni wneud yn siŵr eich bod nid yn unig yn gweithredu’r dechnoleg ddiweddaraf ond yn mynd ar y blaen hefyd. Mae gennym brofiad hir o ddatblygu atebion iPhone ac Android, a byddwn yn gwylio ac yn ymateb i ddatblygiadau gyda strategaeth symudol sydd wedi ei haddasu ar gyfer anghenion presennol eich busnes ac anghenion y dyfodol. Ac unwaith y bydd y strategaeth honno ar waith, byddwn yn adeiladu arni ac yn creu gwefannau a theclynnau symudol effeithiol, atyniadol a grymus sy'n darparu swyddogaeth drawiadol i chi ac i'ch defnyddwyr.